E-18

Danstyp

Polka

Ursprungsland

Sverige

Musik

Livlig polka t.ex. Rose-Maries "Hässelbysteppen"

Koreografi

Siv Karlsson och Gunnar Persson, Karlstad

Fattningar

Hög polskefattning

Steg

Gångsteg, hurresteg, polkasteg

Utgångsställning

Parvis i sluten ring, alla vända inåt

 

Tur 1

Takt 1-4
Alla går fyra steg inåt ringen.
Alla går fyra steg baklänges utåt igen. 

Tur 2

Takt 5-8
Alla går fyra steg inåt i ringen, släpp nu händerna.
Kavaljer går fyra steg baklänges utåt igen, Dam vänder åt vänster
(mot dansriktningen) samtidigt som de klappar tre gånger. 

Tur 3

Takt 9-16
Alla går åtta steg (kavaljer i dansriktningen, dam mot dansriktningen).
Vänd ett halvt varv och gå nu åtta steg åt motsatt håll fram till kavaljer
respektive dam bakom senaste danspartnern. 

Tur 4

Takt 17-24
Sexton hurresteg runt med hög polskefattning

Tur 5

Takt 25-32
Åtta polkasteg runt med hög polskefattning i dansriktningen. 

Dansen upprepas