DE FYRA HÖRNSTOLPARNA

 

Danstyp

Ursprungsland

England

Musik

Durham Reel

Koreografi

Fattningar

Steg

Balancesteg, gångsteg, chassésteg

Utgångsställning

Fyra par på rad, kavaljererna till höger, damerna till vänster

 

 

 

 

A

1 par ett balancesteg mot fronten och tillbaka, samtidigt har 4 par ett balancesteg från fronten och tillbaka.
 

B

1 kavaljer går nu vänster om, och 1 damen höger om, med chassésteg bakom 2 par.
Samtidigt dansar 4 par, kavaljeren går höger om och damen vänster om, bakom 3 par.
1 och 2 par dansar in mellan 2 och 3 par, som går till sidan som "hörnstolpar".
1 par kryssar förbi varandra, mellan 2 par, och över till motsatt sida ovan om "stolpen" och in mellan 2 och 3 par.
4 par kryssar på samma sätt, mellan 3 par nedan om "stolpen" och in mellan 3 och 4 par. "Stolparna" tar små chassésteg på stället och hjälper de kryssande dansarna runt som i halvkedja.
1 och 2 kavaljererna möts i damraden, bildar port och går över till kavaljerraden.
1 och 2 damerna möts i kavaljerraden, tar varandra i händerna och går under kavaljerporten, till motsatt rad.
Här släpper dansarna varandra, går runt om "stolpen" och möter egen partner.
1 par vid fronten, 2 par bort från fronten.
4 par bildar port och dansar mot fronten, 1 par dansar från fronten och under porten och runt om "stolpen".
1 och 2 kavaljererna möts i kavaljerraden, bildar port och går över i damraden.
1 och 2 damerna möts i damraden, tar varandra i handen och går under kavaljerporten till motsatt rad. Alla går runt om närmaste "stolpe".
4 par möts vid fronten, 1 par bort från fronten
1 par bildar port och går mot fronten, samtidigt går 2 par från fronten under porten och de fyra dansarna går runt under närmaste "stolpe"

1 och 4 damerna står nu i kavaljerraden, mellan 2 och 3 kavaljer.
1 och 2 kavaljer i damraden mellan 2 och 3 damen.

Halvkedja: Höger hand till egen partner över i egen rad, vänster hand till kedjande meddansare och byter plats med denna, chassé, därefter höger hand till egen partner och svinga med chassé en omgång runt, över och hem i egen rad till ny uppställning.

Dansen börjar om med 2 och 3 par som framförande

Engelska balance: Två hopp på vänster, samtidigt svingas höger ben in framför