Årsmöte Säffle Folkdanslag  
 
Dansinstruktörerna fr.v. Ingegärd Forslund, Karl-Erik Johansson, Britt-Marie Olsson, och Sven Olsson hyllades med blommor
   
Säffle Folkdanslags hade sitt traditionella årsmöte för år 2017 där verksamhetsrapporten för året visade att man haft en livlig verksamhet.  
Dansträning 2 tim varje tisdag i Medborgarhuset med Gillesdanser och Folkdanser samt bygdedansträningar varannan vecka.  
Vid våravslutningen i maj, med en busstur, besöktes Magnolia Trädgårdar i Nossebro, lunch på Bjertorps Slott,  
guidad tur i Varnhems kyrka med alla ruiner runt omkring kyrkan samt en tur upp på Kinnekulle.     
Midsommarfirandet i Kanalparken är en av tillställningarna som uppskattas av Säffles befolkning och som verkar dra till sig mer och mer besökare.  
Den stora Grötfesten där Säffle Durspelare stod för dansmusiken är populär och lockade många folkdansare i Värmland och från Dalsland.  
Uppdansningen för riksmärken i polskor var i somras förlagd till Orsa där Säffle Folkdanslag deltog.  
Många av folkdanslagets medlemmar har besökt andra folkdanslags danskvällar under året.  
Årsmötet beslutade att kvarhålla årsavgiften på 150 kr. Antalet medlemmar har under året ökat med 6 st.  
   
Hela styrelsen omvaldes att leda folkdanslaget under 2018 den består av ordf. Karl- Erik Johansson, sekr. Finn Hjelmström, kassör Sune Olsson,  
 ledamöterna Gunilla Eriksson, Ingegärd Forslund samt Birgitta Olsson.  
Festkommite’n som gjort ett mäktigt arbete under året består av Birgitta Olsson, Astrid Abrahamsson, Birgit Nilsson, Sanny Buer samt Eva Dufva.  
   

Till dansledare omvaldes Karl-Erik Johansson, Ingegärd Forslund, Sven och Britt-Marie Olsson. 

 
Årsmötet avslutades med kaffe och semlor samt att Finn Hjelmström visade bilder och berättade om hur Medborgarhuset kom till
och hur området runt omkring såg ut innan huset byggdes.
 
   
Foto: Lars-Åke Nilsson  
Text: Karl-Erik Johansson