Inbjudan från andra föreningar     (klicka här)
        För närvarande finns det ingen inbjudan 
 
   
   
                                          Årets avslutning, blev enligt tradition besök någonstans
                                                  Vi ska följa den populära mjölken från Vermlands mejeri i Nysäter och Guteruds gård
                        Mejeriets VD informerar stolt om företagets utveckling,           Mejeriets utmärkelser under åren 2016-2017
                       som på 3 år gått från planerade 9000 l/dag till 23000 l/dag        som varit annons, kampanj, design och guldvargen
                 Kartongvikningsmaskin                     Information om mjölkens väg. All mjölk blir till början 0,5% fett, sedan tillsätt fett till önskad mängd 0,5-1,8-3%
               Mjölk uppstäld för leverans                                Medlemmar upställda för fotografering                                     Kaffe är obligatoriskt
Färden går vidare till Guteruds gård, som levererar                 Här börjar vi med kaffe ( påtår )                                           En liten vandring till ladugården och alla kossor
en del av sin mjölk till Vermlands mejeri
        Ladugården med över 300 kor                               Information av Göte Jakobsson om hur gården fungerar.       Nykomlingar endast 2 dagar gamla