Årsmötet 2018 avlöpte utan problem

Årsmötet leddes av Karl Erik och Finn Det var många medlemmar som deltog
   
   
 Kalle öppnar mötet och går igenom dagordningen
Lite utdrag ur verksamhetsberättelsen 
Under vårterminen har det varit 15 träningstillfällen, medan höstterminen innebar 14 tillfällen. Programmet har företrädesvis omfattat gillesdanser med något inslag av uppställningsdanser 

Förutom folkdans har en del av lagets medlemmar tränat polskor en gång i veckan under ledning av Sven och Britt-Marie Olsson, sammanlagt 7 gånger på våren och 5 på hösten.

Säffle Folkdanslag har under året haft 47 medlemmar. Detta är ökning med 6 medlemmar sedan föregående år.
Under hösten har 21 av lagets medlemmar genomgått en HLR-kurs, arrangerad av Medborgarskolan

Vår kassör Sune Olsson redovisade föreningen ekonomiska läge.

Sedan blev det dags för val av funktioner för år 2018 enligt nedanstående.

Ordförande                                               2 år                Karl-Erik Johansson
 
Kassör                                                      2 år                Sune Olsson
1 styrelseledamot
                                      2 år                Gunilla Eriksson
2 styrelsesuppleanter
                                1 år                Kåre Buer, Marianne Wenneberg
2 revisorer
                                               1 år                Brittmarie Olsson, Astrid Abrahamsson  
1 revisorssuppleant
                                  1 år                Lars-Åke Nilsson
4 dansledare
                                            1 år                Karl-Erik Johansson, Ingegärd Forslund                                                                                     Sven Olsson, Britt Marie Olsson
3 ledamöter i dräktkommittén
                   1 år                Astrid Abrahamsson, Ulla Bäckström, Vakant
2 pressombud
                                          1 år                Karl-Erik Johansson, Lars-Åke Nilsson  
Repr till Säffle Hembygdsförening
           1 år                Finn Hjelmström
Suppl till ovanstående
                             1 år                Sven Olsson
3 ledamöter i lotterikommittén
                1 år
                Eva Karlsson, Eva Dufva, Finn Hjelmström
5 ledamöter i festkommittén
                    1 år                Birgitta Olsson, Astrid Abrahamsson                                                                                    Birgit Nilsson, Sanny Buer, Eva Dufva
2 ledamöter i valberedningen
                  1 år                Kjell Abrahamsson, Margareta Evestam
 

Valberedningen hade lyckats få omval på samtliga poster. 

Vidare ville styrelsen ha förslag till aktivitet som våravslutning.

 
Våra omtyckta dansledare uppvaktades med blommor 
Som avslutning på mötet bjöds det som brukligt på kaffe med Semla.